Oferta

Oferta IN-STAL Sp. z o.o. obejmuje szeroki zakres wykonawstwa i montażu konstrukcji stalowych oraz kompleksowe roboty malarskie i zabezpieczenia antykorozyjne. Głównymi gałęziami naszej działalności są:

1. Wykonawstwo konstrukcji stalowych ze stali czarnej i kwasoodpornej (nierdzewnej):

1. konstrukcje stalowe różne

* zbiorniki
* części maszyn i urządzeń
* przenośniki paliwa i popiołu
* kanały odpylania
* elementy suwnic
* konstrukcje stalowe spalarni

2. elementy rurociągów technologicznych
3. remonty instalacji i urządzeń przemysłu

* chemicznego
* stoczniowego
* spożywczego
* energetyki cieplnej

2. Montaż konstrukcji stalowych

3. Montaż:

* kotłów
* elementów oczyszczalni ścieków
* kotłowni
* rurociągów technologicznych
* stacji uzdatniania wody

4. Zabezpieczenia antykorozyjne i roboty malarskie:

* doradztwo techniczne i dobór odpowiedniej technologii zabezpieczeń
* czyszczenie strumieniowe-ścierne przy użyciu różnych rodzajów ścierniwa
* wykonanie powłok malarskich metodą bezpowietrzną (airless)
* metalizacja natryskowa aluminium, cynkiem i innymi powłokami metalicznymi
* wykonanie zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych hal i budynków
* remonty pojazdów i konstrukcji stalowych w zakresie antykorozji

Firma posiada hale produkcyjne o łącznej powierzchni 2000 m2, wyposażone w maszyny i urządzenia technologiczne oraz suwnice o udźwigu 5 ton. W naszym zakładzie zatrudniamy kilkudziesięciu pracowników, którzy legitymują się wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w kraju i za granicą.

Zapewniamy nadzór nad pracami spawalniczymi prowadzonymi w zakładzie przez firmę posiadającą uprawnienia SLV, UDT, TÜV, DNV, która zajmuje się m. in.:

* opracowaniem dokumentacji technologicznej robót spawalniczych;
* nadzorem nad właściwym przebiegiem procesu spawania;
* nadzorem nad spawaczami, w tym doborem i szkoleniem oraz weryfikacją uprawnień spawaczy;
* współpracą z zakładami naukowo-badawczymi w zakresie rozwoju spawalnictwa.

Nasza oferta to rzetelne wykonawstwo, terminowość dostaw oraz takie spektrum aktywności, które postrzegane jest przez naszych klientów jako działanie w pełni profesjonalne.