Home

Firma IN-STAL Spółka z o.o. jest całkowicie prywatnym przedsięwzięciem grona doświadczonych inżynierów zajmujących się kompleksowym wykonawstwem i montażem konstrukcji stalowych oraz urządzeń przemysłowych.
Powstała i działa na terenie prawobrzeżnego Szczecina, gdzie wykorzystuj±c tradycje i potencjał intelektualny i wykonawczy, realizuje skomplikowane zadania i proste usługi w ramach posiadanych możliwości i pozyskiwanych zleceń.